گالری

پیوندها


کتابشناسی
نخستين كتاب جامع در معرفی شخصیت امام علی (ع)با عنوان

النمرقه الوسطی الامام علی بن ابی طالب(ع)
انتشار کتاب

الحکم الاسلامی بین النظر و والتطبیق


تقریب مذاهب از نظر تا عمل


معجم الاحادیث المعتبرة


فرقه های اسلامی و مسئله امامت


تاریخ مذاهب إسلامی


امام‌صادق و مذاهب اهل‌سنت


المعجم الوسیط فیما یخص الوحده والتقریب
شيخ محمود شلتوت طلايه‌دار تقريب: در عقائد، تفسير، حديث، فقه مقارن و همبستگي مذاهب اسلامي

شيخ محمود شلتوت طلايه‌دار تقريب: در عقائد، تفسير..


امامان شیعه و وحدت اسلامی