گالری

پیوندها


گالری
بازگشت
شيخ محمود شلتوت طلايه‌دار تقريب: در عقائد، تفسير، حديث، فقه مقارن و همبستگي مذاهب اسلامي

شيخ محمود شلتوت طلايه‌دار تقريب: در عقائد، تفسير..

در كتاب حاضر، ضمن شرحي كوتاه بر زندگي «شيخ محمود شلتوت» از مراجع كشور مصر و رئيس دانشگاه الازهر، برخي خصوصيات و شخصيت ادبي، فقهي، و آزادانديشي وي بازگو شده است .در بخشي از كتاب ديدگاه‌هاي اعتقادي شيخ، همراه با روش‌هاي تفسير قرآن وي آمده است .بخش مهمي از كتاب نيز به تحليل و بررسي فتواي شيخ شلتوت در ارتباط با جواز پيروي از مذاهب اصيل اسلامي كه شيعه دوازده امامي هم جز آنهاست، اختصاص يافته است .در اين بخش علل صدور فتوا، ارتباط شيخ شلتوت و دارالتقريب، ارتباط شيخ شلتوت با علماي شيعه، و وحدت اسلامي بررسي شده است.

نویسنده: عبدالكريم بي‌آزارشيرازي

ناشر: مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي

تاریخ نشر: 1380