گالری

پیوندها


گالری
بازگشت


المعجم الوسیط فیما یخص الوحده والتقریب

این مجموعه مشتمل بر مقالات نوزدهمین همایش بین‌المللی وحدت اسلامی به سال 1385 در تهران، است كه در چهار فصل به زبان عربی تدوین شده است: بحث‌های مقدماتی، حقوق و وظایف مسلمانان در كشورهای غیر اسلامی، مشكلات و مسائل آنان، و سرانجام موقعیت‌ها و نقش اجتماعی مسلمانان.

نویسنده: محمد ساعدی

ناشر: المجمع العالمی للتقریب بین المذاهب الاسلامیه

محل نشر: تهران

تاریخ نشر : 1388