گالری

پیوندها


گالری
بازگشت


امام‌صادق و مذاهب اهل‌سنت

کتاب ارزشمند الامام الصادق و المذاهب الابعة بي‌شك يك دائرة‌المعارف ارجمند و مهم درباب شناخت شخصيت امام صادق و شرايط زندگي علمي، سياسي و فرهنگي حضرت و تطبيق مباني فكري و فقهي و كلامي ايشان با ديگر شخصيت‌هاي علمي مذاهب ديگر است. اين اثر گرانسنگ با تلاش حلقه مرآت به صورت مجموعه 8 جلدي با عنوان «امام صادق و مذاهب اهل سنت» توسط انتشارات دانشگاه اديان و مذاهب به نگاه گرم شما علاقه‌مندان مكتب اهل‌بيت سپرده مي‌شود.

نویسنده: اسد حيدر

مترجمین:

1- حمزه‌علی شيخ تبار

2- مهدي حميدی پارسا

3- رضی الدين حاجی زاده

4- فريدالدين فريد عصر

5- سيد محمدحسين نواب

6- سيدعليرضا نقيب پور

7- محمدحسين سرانجام

ناشر:   دانشگاه ادیان و مذاهب

چاپ : سوم، تابستان 92