گالری

پیوندها


گالری
بازگشت


تاریخ مذاهب إسلامی

نویسنده از اندیشمندان مصری و استاد چندین دانشـگاه بین‌المللی در قرن گذشته و مؤلف ده‌ها کتاب در زمینة فقــه، حقوق و فرقـه‌های اسلامی و بنیانگذاران مذاهـب مختلف است. او در این‌کتاب به بیان نحوه شکل‌گیری مذاهب سیاسی و فرقـه‌های اعتقـادی در اسلام و اعتقادات هر کدام به تفصیل می‌پردازد.

وی همچنان انگیزه‌ها و پیش زمینـه‌های پیدایش این فرق را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. لازم به ذکر است که او زهره از طلایه‌داران امر تقریب در میان مذاقب اسلامی و همفکران شیخ محمود شلتوت دردانشگاه الأزهر مصر بوده است.

نویسنده : محمد ابوزهره

مترجم : عليرضا ايماني

ناشر :  دانشگاه ادیان و مذاهب

چاپ : اول/ پاييز 1384