گالری

پیوندها


گالری
بازگشت


فرقه های اسلامی و مسئله امامت

کتاب حاضر یکی از قدیمی‌ترین منابع در زمینه عوامل پیدایش فرقه‌های مختلف در اسلام و نحوه شکل‌گیری آن است که توسط یک اندیشمند معتزلی در قرن سوم نگاشته شده و نخستین بار در مؤسسة شرق شناسی آلمان توسط دکتر یوسف ثان اس در بیروت، تحقیق و منتشر گردیده است.

مسأله امامت از نگاه فرقه‌های مختلف اسلامی در بخش اول کتاب و گلچینی از مهمترین مباحث ادیان و فلسفه‌های گوناگون در بخش دوم قابل ملاحظه است. این کتاب، رسالة کارشناسی ارشد مترجم است که با راهنمایی مرحوم آیت‌ا... معرفت و مشاوره استاد رسول جعفریان و با درجة ممتاز پذیرفته شده است.

نویسنده : عبدالله بن محمد ناشی اکبر

مترجم : علیرضا ایمانی

ناشر : دانشگاه ادیان و مذاهب

چاپ : اول / بهار 1386