گالری

پیوندها


تاریخ : 1396/04/26     تعداد بازدید: 65

به گزارش خبرگزاری تقریب شیخ زهیر الجعید تاکید کرد: همگان وظیفه دارند در برابر هجمه صهیونیستی، آمریکایی و تکفیری علیه سوریه که می خواهند این کشور را از محور مقاومت و نزاع با دشمن صهیونیستی غاصب دور کنند، بایستند.

این روحانی اهل تسنن بر اهمیت نقش علما در مبارزه با فتنه داخلی و ایستادگی علیه دشمنان امت تأکید کرد و افزود: علما باید به مبارزه با تروریسم جهانی بپردازند و به فتواهای تکفیری و شاذ و اتهام و دروغ پراکنی آنان علیه اسلام پاسخ دهند.

شیخ الجعید اظهار داشت که تکفیری ها با این اقدامات درصدد مخدوش کردن چهره اسلام هستند و برخی علما نیز فتوای جواز عادی سازی با دشمن صهیونیستی را صادر می کنند.

وی همچنین همبستگی خود را با ملت فلسطین اعلام کرد و خاطرنشان ساخت: زندانیان فلسطینی در زندان های صهیونیستی اعتصاب غذا کرده و بدینوسیله با سیاست های سرکوب و قلع و قمع دشمن مبارزه کنند. جهان اسلام و عرب و همه آزادگان جهان باید به صورت گسترده به یاری این زندانیان و ملت مقاوم فلسطینی بپردازند.