گالری

پیوندها


علمای تقریب
بازگشت


شیخ احمد الزین

 

شیخ احمد توفیق الزین در سال 1933م در صیدا به دنیا آمد. ایشان از فارغ التحصیلان دانشگاه الإزهر مصر می باشد. وی به مدت 35 سال قضاوت شرعی محاکم شرعی لبنان و امامت جمعه مسجد عمری کبیر صیدا را بر عهده داشت. ایشان در تأسیس مرکز تجمع علمای مسلمین در سال 1982م شرکت داشته و اکنون رئیس هئیت أمنای مرکز تجمع علمای مسلمین لبنان و عضو مجلس اوقاف إسلامی صیدا می باشد.

وی در باره اهمیت تقریب معتقد است: اهمیت و ضرورت وحدت اسلامی در عصر حاضر که جهان در حال اتحاد و وحدت است، روشن تر است و مذاهب اسلامی هم جایگاه ویژه خود را در اسلام دارد و همه مذاهب به حکم الهی ملتزم هستند هر چند که در اجتهاد و نوع برداشت خود اختلاف دارند و لزومی ندارد که نوع برداشت و اجتهاد سبب اختلاف بین مسلمانان باشد. شیعه و سنت و زیدی و دیگر مذاهب اسلامی واجب است که در چهارچوب اسلام با یکدیگر وحدت داشته باشند و امری که واجب است همه بدانند اینکه مذهب، مذهب اسلامی است و صحیح نیست که مذهب، دینی جدا از امت اسلامی تشکیل دهد مثلا سنی از شیعه جدا شود و یا شیعه بگوید من دین اسلام هستم و لاغیر، این أمور صحیح نیست، بلکه واجب است همه در چهارچوب اسلامی باشند و با مذاهب اسلامی وحدت داشته باشند و فعالیتشان در چهارچوب اسلام باشد و مسلمانان همگی با هم برادر هستند و از این ناحیه سخن از تقریب بین مذاهب اسلامی به میان می آید. بدین صورت که دانسته شود همه مذاهب و احکام مذاهب، همگی احکام اجتهادی اسلامی است.

ما در تهران، مجمع جهانی تقریب بین مذاهب اسلامی داریم و مثل این مجمع در قاهره بود و علمای شیعه و سنی از جهان اسلام عضو این مجمع بودند. شیخ محمود شلتوت، شیخ عبدالمجید سلیم و علمائی از عراق و ایران در این مجمع فعالیت می کردند و اکنون این مجمع در تهران فعالیت تقریبی دارد و به شکر خدا فعالیت موثر و مستمری دارد و عمده فعالیت این مجمع تقریب بین مذاهب اسلامی و وحدت امت اسلام است و سبب فعالیت های تقریبی این است که مذاهب مستقلا دین نیستند و همه زیر چتر اسلام می باشند و با مرجعیت واحد قرآنی و سنت نبوی همه مذاهب، به جامعه مذهبی خود خدمت می کنند و عقیده همه مذاهب توحید است و کتابشان قرآن کریم و فقط روش اجتهادی ایشان مختلف می باشد و همین که همه مذاهب اسلامی عقیده واحدی بر مبنای توحید و نبوت دارند، کفایت می کند و عقیده واحد ایشان شهادتین و اقامه نماز و ایتاء زکات و اعتقاد به روزه است، چنان که اعتقاد به ملائکه و انبیاء و معاد عقیده مشترک جمیع مذاهب است. پشت پرده تفرقه امت اسلام، دشمنان اسلام هستند.