گالری

پیوندها


علمای تقریب
بازگشت


محمدتقی قمی

آیت الله علامه شیخ محمدتقی قمی در شهریور سال 1369 و در سن هشتادسالگی، به هنگام سفر به پاریس برای انجام فعالیت های دینی به رحمت ایزدی پیوست.

آیت الله قمی از دعوتگران جدی به وحدت اسلامی بود و عمر خود را یکسره برای تحقق آن نهاد. وی بیش از پنجاه سال پیش بذر «تقریب بین مذاهب اسلامی» را در قاهره کاشت و خود با یاری مرحوم علامه شیخ محمود شلتوت و دیگر مصلحان عصر، «جمعیت دارالتقریب بین المذاهب الاسلامیه» را تأسیس کرد. آن فقید کوشش های ارزشمند و مفیدی برای تقریب بین مذاهب اسلامی انجام داد و بسیاری از سوءتفاهمات و اختلافات میان مذاهب اسلامی را به مدد روشنگری های فکری از میان زدود. انتشار مجله «رساله الاسلام» از باقیات صالحات آیت الله قمی بود که به صورت ارگانی برای وحدت پیروان مذاهب اسلامی درآمد. از این فصلنامه، بیش از 60 شماره با مقالاتی از شخصیت های برجسته و علمای بزرگ مذاهب اسلامی منتشر شده که در واقع دایرة المعارفی محسوب می شود.

صدور فتوای تاریخی شیخ الازهر، علامه شیخ محمود شلتوت در جواز پیروی از مذهب شیعه، در شمار دستاوردهای جمعیت دارالتقریب بود که علامه قمی در آن نقش بسزایی داشت. علامه شلتوت در پی فتوای خود، نسخه اصلی آن را به علامه قمی، به عنوان دبیر کل جمعیت دارالتقریب تقدیم داشت و مرحوم قمی، آن نسخه را طی مراسمی به آستانه مقدس رضوی اهداء نمود... و موجب تأسف است که در دیدار اخیر مرداد ماه 69 ـ با شیخ الازهر، شیخ جادالحق، معلوم شد که نسخه ای از آن در آرشیو الازهر موجود نیست.

تدریس فقه مقارن در دانشگاه الازهر، تغییر برخی از قوانین کشور مصر بر طبق مذهب شیعه، انتشار کتاب فقهی «مختصر النافع» و تفسیر «مجمع البیان» با مقدمه ای از شیخ الازهر، در مصر از جمله اقدامات سودمند و بی سابقه ای بود که در پرتو دارالتقریب انجام یافت.

تشییع و تدفین پیکر آن مرحوم در روز 18/6/69 انجام گرفت و طبق وصیت در امامزاده عبدالله (در تهران) به خاک سپرده شد ولی جای تأسف دارد که به علت سوء تفاهماتی، از علامه قمی تجلیل لازم به عمل نیامد.

منبع : فصلنامه تاريخ و فرهنگ معاصر شماره 1