دفتر تقریب مذاهب اسلامی


1396/06/11

ایرانیان برادران دینی ما هستند

به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا)، «خالد الفیصل» امیر مکه در یک نشست خبری که در خصوص مراسم حج برای اهالی رسانه برگزار شده بود، تأکید کرد که ایرانی ها برادران دینی عربستانی ها هستند.

اسپوتنیک گزارش داده که بعد از کشمکشی که میان تهران و ریاض درباره موضوع حجاج ایرانی و تأمین امنیت و آسایش آنها بعد از فاجعه منا در سال ۲۰۱۵ ایجاد شده بود، امیر مکه اعلام کرد که حجاج ایرانی برادران دینی ما هستند که ما از ورود آنها به این سرزمین مقدس استقبال کرده و به آنها خوش آمد گفتیم.

وی همچنین تأکید کرد که حجاج ایرانی تا کنون هیچ مشکلی در طول مراسم حج نداشته اند و امیدواریم به راحتی و با آسایش حج خود را به جای بیاورند و از عربستان به نیکی یاد کنند،عربستانی ها هم از ایرانی ها به نیکی یاد کنند.